Olej opałowy Ostrołęka

Pod pojęciem oleju opałowego kryje się paliwo powstające w skutek destylacji ropy naftowej. Oleje opałowe stosuje się głównie jako paliwo w różnego rodzaju instalacjach grzewczych oraz do spalania w piecach przemysłowych w celach produkcyjnych i technologicznych. Oleje opałowe dzieli się na kilka kategorii. Podstawowy podział to oleje lekkie, średnie oraz ciężkie. Przy podziale brana jest pod uwagę gęstość danego oleju, jego skład a także poszczególne właściwości. Główne plusy używania olei opałowych to wygodna eksploatacja, dostępność, bezpieczeństwo i ekologia. Niestety koszty są dość wysokie w porównaniu do paliw stałych takich jak węgiel i drewno.

wartość opałowa gazu płynnego

Do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń ciepłych niezbędne jest posługiwanie się tak zwaną wartością opałową, czyli ilością ciepła (inaczej energii), którą uzyskuje się w wyniku spalania całkowitego i zupełnego z jednego kilograma gazu płynnego. Aby należycie określić kaloryczność propanu i butanu, należy porównać ją z kalorycznością innych gazów, np. ziemnych. Wartość opałowa gazu płynnego przewyższa kaloryczność gazu ziemnego kilkakrotnie.